Catre pagina principala a sitului VB Count
.
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

Calendarul obligaţiilor fiscale - Luna Martie

|Obligaţii fiscale (FAQ) VB Count|   |Calendarul obligaţiilor fiscale|   |Formulare fiscale|

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

            1. Calendarul obligaţiilor fiscale.
            Aici veţi putea găsi un calendar al tuturor obligaţiilor fiscale transpuse în declaraţii "de depus". Acest calendar este realizat pe baza legislaţiei în vigoare la data realizării acestei documentaţii şi pe baza documentaţiilor inserate pe situl Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscale.

Nr. crt.
Termen
Obligaţia
Categorii de contribuabili şi informaţii generale
Baza legală
Formulare/ tipizate
1.
01.03.
Depunere fişe fiscale la unitatea fiscală, precum şi transmiterea unui exemplar salariaţilor.
Plătitorii de venituri din salarii sau asimilate salariilor.
Cod fiscal art. 59 alin. (2); omef 2293/ 2007
Formular 210
2.
01.03.
Depunere declaraţie privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul anterior.
Plătitorii de venituri din: - drepturi de proprietate intelectuală; - vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; - obţinute în baza unuzi contract de agent; - obţinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial; - activităţi de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; - activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, altele decât cele prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. e) Cod fiscal; - activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică; - venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.
Cod fiscal art. 93: OMEF 2371/ 2007
Formular 205
3.
01.03.
Depunere declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în statele membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate pentru plăţile făcute în anul anterior.
Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.
Cod fiscal art. 119 alin. (11); OMEF 564/ 2007
Formular 400
4.
01.03.
Depunere declaraţie anuală privind impozitul pe reprezentanţe.
Persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în România.
Cod fiscal art. 124 alin. (2); OMFP 460/ 2004
Formular declaraţie
5.
05.03.
Depunere jurnale privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna anterioară.
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/ depozitare.
Similar pct. 1 şi 33 (07.01 şi 05.02.).
-
6.
15.03.
Depunere declaraţia anuală de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică pentru anul anterior.
Asociaţiile fără personalitate juridică, prin asociatul desemnat.
Cod fiscal art. 86 alin. (4)
Formular 204
7.
15.03.
Depunere situaţie livrări de ţigarete în luna... pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produse. Similar pct. 7 şi 34 ( data de 15.01., 15.02.) Formular situaţie
8.
15.03.
Depunere jurnale privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precedentă. Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Similar pct. 8 şi 35 (data de 15.01., 15.02.) -
9.
15.03.
Depunere situaţie privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice în regim de scutire de accize pentru luna precedentă Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. Similar pct. 6 şi 37 (data de 15.01., 15.02.) -|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Powered by Medow