Catre pagina principala a sitului VB Count
.
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Formular 112
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

|Obligaţii fiscale - FAQ|

            1. Ce sunt programele de asistenţă privind declaraţia unică/ formularul 112?

            a. Soft-ul A de încărcare şi validare date pentru formularul D112 este o aplicaţie tip PDF în care se introduc direct datele declaraţiei, destinată celor care nu dispun de sisteme informatice şi au un număr de angajaţi care este un fişier de tip PDF "inteligent" (completabil). Pentru aceasta este necesar să aveţi instalat Acrobat Reader minim versiunea 8.2 (ultima versiune se poate descărca de la adresa www.adobe.com sau click aici pentru versiunea 9.30). El este utilizat pentru completarea declaraţiei şi este validat cu ajutorul unei aplicaţii on-line accesabile fie direct prin click pe link-ul menţionat chiar sub titlul declaraţiei sau prin accesarea adresei web de validare (o pagină web în care se vor introduce indexul de încărcare şi CUI-ul societăţii spre a se verifica validitatea datelor transmise. Atenţie: în cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus de Dvs., trebuie ca, în termenul de depunere legal, să corectaţi toate erorile comunicate şi să reluaţi procesul de depunere a declaraţiei. Acest lucru, valabil şi pentru depunerea documentelor la ghişeu, determină obligaţia Dvs. de a realiza şi depune declaraţia cât mai repede cu putinţă, de fapt cu cât mai multe zile înainte de termenul limită, pentru a putea "îndrepta" eventualele erori, probleme de funcţionalitate ale serverelor, etc.). ANAF a pus la dispoziţia angajatorilor (declaranţilor) şi Instrucţiuni de utilizare a softului A.
            b. Soft-ul J de validare date din fişier XML pentru formularul D112  este o aplicaţie JAVA destinată celor care dispun de sisteme informatice pentru gestiunea resurselor umane şi salarizare, înserată sub forma unei arhive de tip ZIP în care există un director/ dosar DIST ce se va copia în drive-ul dorit rulării, în interiorul său existând atât fişierele necesare rulării aplicaţiilor cât şi unele fişiere cu instrucţiuni sumare. Pentru ca aplicaţiile să ruleze este necesar să aveţi instalată Java runtime enviroment minim 1.6 (pentru a vedea ce runtime aveţi instalat puteţi face verificarea pe site-ul Oracle. Dacă nu aveţi ceea ce se solicită vă punem la dispoziţie cel mai nou runtime jre-6u23-windows-i586-s.exe).
            Programul opereaza în 3 moduri distincte (în comenzile de lansare parantezele drepte ("[", "]") indică parametri opţionali):
A. Prin lansare directă aplicând dublu click pe fişierul DUKIntegrator.jar (în condiţiile în care runtime-ul Java este setat pentru executarea directă a fişierelor cu extensia JAR);
B. modul cu interfaţă grafică. Se lansează folosind comanda (prin intermediul shell-ului Windows - comanda Run):
            java -version:1.6 -jar "<cale>\dist\DUKIntegrator.jar" [-c caleConfig] [fişierXML]
- caleConfig trebuie indicată numai în situaţia (puţin probabilă) în care programul nu poate detecta singur calea folderului "config", care conţine fisierele de configurare pt. semnarea documentelor folosind smartCarduri. Acest folder, livrat odata cu kitul, se găseste în folderul "dist".
- dacă se indică parametrul "fişierXML" el va fi selecţionat în interfaţa grafica la pornirea programului, astfel că nu mai este necesară alegerea lui.
C. modul fără interfaţă grafică; programul poate fi integrat în aplicaţiile contribuabililor. Se lansează folosind comanda:
            java -version:1.6 -jar "<cale>\dist\DUKIntegrator.jar" -v fisierXML [fişierRezultat]
- în acest mod programul va valida imediat fişierul "fisierXML" indicat, înscriind erorile/avertismentele în fişierul "fişierRezultat". Dacă validarea decurge fără erori/avertismente atunci se înscrie în fişierul "fişierRezultat" textul "ok". Dacă parametrul "fişierRezultat" lipseşte erorile/avertismentele/textul "ok" se vor înscrie într-un fişier numit <fişierXML>.err.
             Pentru constituirea fişierelor XML se pun la dispoziţie Anexa 1 (cu mnemonice), Anexa 1.1 - Angajator (cu mnemonice) şi Anexa 1.2 - Asigurat (cu mnemonice).
            Aceste programe sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţii Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), la adresa www.anaf.mfinanţe.gov.ro.


            2. Ce este declaraţia unică/ formularul 112?


            În baza O.U.G. nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiare (publicată în M. Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010) şi a H.G. nr. 1397 din 28 decembrie 2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (publicată în M. Of. nr. 897 din 31 decembrie 2010) se impune utilizarea declaraţiei unice/ formularului 112 pentru declararea contribuţiilor sociale datorate, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la data de 25 februarie inclusiv (depunerea se face începând cu data de 7 februarie 2011). Până la data de 1 iulie 2011 se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic (după data de 1 iulie devenind obligatorie depunerea pe internet). Această declaraţie/ formular va înlocui declaraţiile care se depuneau la CAS/ CASS/ ŞOMAJ.
             Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, prevăzute la art. 2963 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia depunerii "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi anexele nr. 1.1 "Anexa angajator" şi nr. 1.2 "Anexa asigurat" la aceasta (anexele menţionate fac parte integrantă din declaraţie).
             Declaraţia se completează şi se depune de plătitorii de impozite şi contribuţii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile de plată cuprinse în Nomenclatorul "Creanţe fiscale". Pentru clarificări suplimentare faţă de H.G. 1397 se pot consulta anexele 3, 4, 5 şi 6 concretizate în: Nomenclatorul "Subvenţii/ scutiri/ reduceri", Nomenclatorul "Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului", Nomenclatorul "Tip asigurat" şi Nomenclatorul "Indicativ condiţii speciale".
            Modul de completare/ Instrucţiunile de completare generale pot fi studiate şi însuşite cu ajutorul anexei nr. 7.

            3. Care este termenul de depunere a declaraţiei?

            Declaraţia se completează şi se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale. Depunerea se face la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat contribuabilul ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. Obligaţia de a depune o declaraţie corectă din punct de vedere legal aparţine numai şi numai contribuabilului. Ministerul de Finanţe pune la dispoziţia contribuabililor programele de asistenţă, dar acestea nu pot conţine validări complete conform legii. Verificarea faptului că o declaraţie este corectă şi completă este un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale. După depunerea pe internet (sau la ghişeu) a declaraţiei 112, trebuie să verificaţi starea accesând prin internet adresa StareD112. În cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus de Dvs., trebuie ca, în termenul de depunere legal, să corectaţi erorile comunicate şi să realuaţi procesul de depunere a declaraţiei D112 (conform instrucţiunilor de pe site-ul ANAF, la data realizării acestei documentaţii, o declaraţie eronată este considerată nedepusă, numai şi numai depunerea unei declaraţii corecte fiind considerată ca depunere a acestei declaraţii).

            4. Modul de depunere a declaraţiei.

            Pentru depunerea declaraţiei D112 se accesează site-ul www.e-guvernare.ro. De aici se accesează meniul de acces rapid şi se dă click pe opţiunea "Depunere declaraţii" prin care se ajunge la o nouă pagină de unde se alege depunerea de declaraţii ANAF ş.a. La prima utilizare, în funcţie de browser-ul care îl utilizaţi veţi fi obligaţi să urmaţi nişte paşi de securitate la care dacă nu sunteţi de acord va trebui să realuţi procesul (certificare, autentificare, etc.)... Deci, obligatoriu veţi fi de acord cu orice "vă întreabă" algoritmul de certificare şi autentificare şi abia atunci veţi putea introduce fişierele necesare pentru a se considera validă depunerea declaraţiei 112, ulterior (mai târziu, indicat în ziua următoare) procedându-se la validarea datelor, etc. (pentru mai multe detalii puteţi accesa ghidul de depunere electronică declaraţie 112).
            Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, conform anexei nr. 1 care are ataşat fişierul XML descris în anexa nr. 8 de către angajator (declarant). Atenţie, în cazul în care depuneţi  declaraţia la ghişeu se va tipări fişierul PDF rezultat în urma validării (butonul validare + creare PDF), se va tipări şi se va semna (inclusiv ştampila), apoi fişierul PDF (care are ataşat şi XML-ul necesar, dacă ştiţi cum să faceţi acest lucru - dacă nu, cu amabilitatea operatorului de la ghişeu, se poate genera "la faţa locului" XML-ul - este bine să vă descurcaţi Dvs.) va fi pus pe un suport optic (indicat un CD) şi, cu formularul imprimat şi cu fişierul de pe suportul optic vă prezentaţi la ghişeu.
            În urma depunerii se va acorda un "Index de încărcare" pentru cei care depun declaraţia prin mijloace electronice sau un "Număr de înregistrare a declaraţiei - Internet" pentru cei care depun la ghişeu. Angajatorul (declarantul) este obligat, atât după depunerea la ghişeu cât şi după încărcarea pe internet, să verifice starea declaraţiei accesând prin internet pagina web de interogare a stării în baza "Indexului de încărcare" (pentru cei care au încărcat declaraţia pe internet) sau a "Numărului de înregistrare a declaraţiei - Internet" (pentru cei care au depus la un ghişeu autorizat) corelat cu implementarea CUI-ului societăţii de care ţine declaraţia depusă.
             Dacă validarea a fost terminată cu succes se poate considera că a fost depusă declaraţia (eventual, dacă apar elemente care să determine o declaraţie rectificativă, se poate proceda la depunerea acesteia). Dacă la validare au fost semnalate erori, angajatorul (declarantul) trebuie să reia procesul de depunere/ validare cu o nouă declaraţie de acelaşi tip (iniţială sau rectificativă) corectată care să poată atrage luarea în considerare a depunerii declaraţiei.
             Nu este recomandat ca acelaşi angajator (declarant) să depună/ trimită aceeaşi declaraţie simultan (acest termen se pare că se poate interpreta ca "în aceeaşi zi") la ghişeu şi internet deoarece nu se poate garanta o anumită ordine de prelucrare a declaraţiilor depuse pe canale diferite (sau depuse de mai multe ori), fapt ce va atrage imposibilitatea garantării status-ului de validare transmis şi, posibila situaţie în care să vă treziţi că nu a-ţi depus declaraţia. În acest sens se face şi precizarea că angajatorul (declarantul) are obligaţia ca, în termenul de depunere legal stabilit, să corecteze declaraţia astfel încât să elimine toate erorile şi să reia procesul de depunere-validare (care să atragă un fel de certificare că a-ţi depus declaraţia).
             Pentru clarificări suplimentare ANAF (până la data realizării acestei documentaţii) a pus la dispoziţia angajatorilor (declaranţilor) un sumar al structurii declaraţiei 112 şi o prezentare a proceselor implicate de declaraţia 112.

            5. Ce ar mai trebui să ştiu despre semnătura electronică?

            Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică (acest lucru presupune achiziţionarea unui certificat de semnătură electronică emis de CertSign cu procedurile lor specifice, DigiSign cu procedurilor lor specifice sau TransSped cu procedurile lor specifice).


|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Powered by Medow