banner pagina principala
Catre pagina principala a sitului VB CountCatre pagina Contabilitate a sitului VB CountCatre pagina de Salarizare a sitului VB CountCatre pagina de Stocuri a sitului VB CountCatre pagina de Imobilizari a sitului VB CountCatre pagina de Intrebari a sitului VB CountCatre pagina de Download a sitului VB CountCatre pagina de Legislatie a sitului VB Count
|Legături utile|

            Pagină în lucru.

                   Vă mulţumim pentru înţelegere!

        Legislaţia contabilă:
- Legea nr.  82 din 24 decembrie 1991 - a contabilităţii (actualizată până la 15 mai 2011).
- O.M.F.P. nr. 3055 din 29 octombrie 2009 - Reglementările contabile conforme cu directivele europene (actualizată până la 15 mai 2011).
- O.M.F.P. nr. 2861 din 9 octombrie 2009 - Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (actualizată până la 15 mai 2011).
- H.G. nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 - Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe (actualizată până la 15 mai 2011).
- O.M.F.P. nr. 3512 din 27 noiembrie 2008 - privind documentele financiar contabile (actualizată până la 15 mai 2011).

         
Legislaţia fiscală:
- O.G. nr.  92 din 24 decembrie 2003 - Codul de procedură fiscală (actualizată până la 20 februarie 2012).


        Legislaţia societăţilor comerciale:

- Legea nr.  31 din 16 noiembrie 1990 - privind societăţile comerciale (actualizată până la 30 aprilie 2011).
- O.I.N.S. nr. 337 din 20 aprilie 2007 - privind actualizarea Clasificării Activităţilor din Economia Naţională - CAEN (actualizat până la 30 aprilie 2011).

         Legislaţia muncii:
- Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii (actualizată până la data de 30 iunie 2011).
- Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 - privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (actualizată până la  15 mai 2011).
- Norme Metodologice - de aplicare a Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (actualizată până la 15 mai 2011).          Notă:

         Legislaţia inserată în această secţiune a sitului este actualizată permanent dar, datorită permanentelor modificări ale actelor normative, vă rugăm să urmăriţi data până la ultima actualizare care vă precizează momentul ultimei noastre verificări asupra documentaţiei. Din acest motiv vă precizăm că legislaţia inserată are caracter strict informativ noi fiind exoneraţi de orice responsabilitate asupra acţiunilor Dvs. realizate pe baza acestor documentaţii (pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultaţi pagina de "Termeni şi condiţii de utilizare").


|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Optimizat orice tip de browser pentru rezoluţie de 1024 x 768.

Powered by Medow