Catre pagina principala a sitului VB Count
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Termeni şi condiţii de utilizare
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

            Termeni şi condiţii de utilizare:

            Introducere

            Prezentele "Termeni şi condiţii de utilizare" definesc condiţiile de utilizare a site-ului VB Count (S.C. "Provasbo" S.R.L.) de către potenţialii vizitatori ai site-ului sau clienţi.

            Prin utilizarea acestui site sunteţi de acord cu orice termen sau aspect al prezentelor "Termeni şi condiţii de utilizare", indiferent de sectiunea pe care o vizitaţi în site sau de acţiunea pe care doriţi să o intreprindeţi prin intermediul sau folosind datele şi/ sau aplicaţiile de pe acest site şi acceptaţi ca pe viitor aceşti termeni să se modifice fără vreun anunţ prealabil. Dacă nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, condiţiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să părăsiţi acest site (să nu utilizaţi acest site).

           Termeni.

           Site - ansamblul de documente, imagini, scripturi şi programe care sunt livrate prin toate formele de existenţă ale web-ului prin accesarea domeniului www.vbcount.ro sau a serviciilor prestate de acesta.
           S.C. "Provasbo" S.R.L. - persoana juridică cu răspundere limitată şi, implicit, persoana sau grupul de persoane care întreţin, modifică sau dezvoltă situl www.vbcount.ro la un moment dat (Proprietar 2002 - 2009: S.C. "Provasbo" S.R.L., Brăila, România).
           Copyright/ drepturi de autor - prezenta documentaţie în totalitatea ei şi toate prevederile legale naţionale şi internaţionale în domeniu.
           Condiţii de utilizare - toate elemente prezentate de secţiunea "Utilizarea site-ului şi a produselor software conexe acestuia (upgrade, update şi altele)".
           Conţinut - toate textele, imaginile, softurile şi suporturile de program incluse şi implementate în acest site.

            Utilizatorii acestui site se vor conforma necondiţionat prezentelor "Termeni şi condiţii de utilizare" şi tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile. Accesând şi utilizând site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunostinţă că orice alte acorduri între Dumneavoastră si S.C. "Provasbo" S.R.L. sunt înlocuite prin prevederile prezentelor "Termeni şi condiţii de utilizare".
           Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat fără nici un fel de notificări sau anunţuri şi vă este oferit "ca atare" fără a se oferi nici o garanţie de nici un fel, fie aceasta expresă sau implicită. De asemenea, în orice moment şi fără nici o notificare prealabilă, S.C. "Provasbo" S.R.L. poate să revizuiască condiţiile de utilizare obligând pe utilizatori să se conformeze termenilor şi condiţiilor de utilizare în vigoare la momentul accesării site-ului sau al datei curente unui eventual dialog cu administratorul site-ului.
            Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul Dumneavoastră, S.C. "Provasbo" S.R.L., persoanele fizice autorizate şi alte persoane juridice implicate, consultanţii, funcţionarii, directorii, agenţii sau orice altă parte implicata în conceperea, producerea sau oferirea site-ului, produselor software şi a materialelor anexe ce rezultă din colaborările prin intermediul acestuia sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, nu sunt răspunzătoare pentru daune sau prejudicii directe sau indirecte, de orice natură, accidentale sau ca urmare a unor consecinţe determinate de utilizarea site-ului, ce ar rezulta din sau în legătură cu accesarea sau cu utilizarea acestui site sau a conţinutului său. S.C. "Provasbo" S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate şi nu va fi răspunzător pentru nici o daună sau viruşii care ar putea să vă infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site şi/ sau al produselor software distribuite prin acesta, sau descărcării oricărui material de pe acest site.
            Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât S.C. "Provasbo" S.R.L.. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă doriţi aceasta. S.C. "Provasbo" S.R.L. nu controlează şi nu este răspunzător pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau de securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, S.C. "Provasbo" S.R.L. îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
            - încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei părţi;
            - sunt inexacte, incomplete sau conţin informaţii ameninţătoare, false, înşelătoare, instigatoare, defăimatoare, etc. sau sunt licenţioase, calomnioase, profanatoare, ş.a.;
            - nu oferă o securitate adecvată şi/ sau conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv.
           Aceste condiţii de utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea o jurisdicţie exclusivă asupra oricaror şi a tuturor disputelor ce vor apare din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile condiţiilor de utilizare şi/ sau conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste condiţii de utilizare şi/ sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

            Proprietatea conţinutului.

            Termenii şi condiţiile prevăzute în acest document, cât şi în orice alt act normativ, lege sau regulament care se aplică şi guvernează acest site, internetul sau world wide web-ul se aplică tuturor utilizatorilor acestui site.
            Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele şi imaginile ("Conţinut"), care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al S.C. "Provasbo" S.R.L. sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat sunt proprietatea S.C. "Provasbo" S.R.L. sau al altora în conformitate cu legile în vigoare. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea S.C. "Provasbo" S.R.L.. Nimic din conţinutul site-ului nu va putea fi interpretat ca acordând implicit, prin derogare sau în alt fel, orice licenţă sau drept de a folosi oricare din mărcile înregistrate prezentate pe site fără aprobarea scrisă a S.C. "Provasbo" S.R.L. sau a terţei părţi care deţine drepturile asupra mărcii înregistrate prezentate pe site. Utilizarea unei mărci ce apare şi este folosită pe acest site sau oricare conţinut al acestui site, în tot sau în parte, este strict interzisă, în afara excepţiilor prevăzute în această documentaţie. Este strict interzisă utilizarea oricărui conţinut, cu excepţia celor prevăzute ca fiind "Termeni şi condiţii de utilizare", fără permisiunea în scris a proprietarului conţinutului (S.C. "Provasbo" S.R.L. sau alţii). De asemenea vă informăm că S.C. "Provasbo" S.R.L. îşi va asigura şi impune în mod hotărât recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legea în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanţele penale.
            Sub regimul de proprietate intelectuală se includ şi materialele copiate de pe acest site www.vbcount.ro de către alte persoane faţă de cele care îl folosesc legal, încălcând prezentele "Termeni şi condiţii de utilizare", chiar fără a fi somate a se conforma drepturilor de proprietate intelectuală de către S.C. "Provasbo" S.R.L. sau alte persoane împuternicite de aceasta, pretextul că sursa materialelor indicate a încălca drepturile de autor ale sitului www.vbcount.ro provin din altă sursă sau că nu s-a folosit în mod direct site-ul pentru a lua la cunoştinţă prezentele "Termeni şi condiţii de utilizare" neputând anula efectul prevederilor acestora sau al prevederilor legale în vigoare.

            Utilizarea site-ului şi a produselor software conexe acestuia (upgrade, update şi altele).

            Utilizatorii/ clienţii pot descărca materialele apărute în conţinutul site-ului numai în baza prevederilor contractuale, cu condiţia ca utilizatorul să respecte drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile la aceste materiale. Utilizatorilor le este interzis să distribuie, modifice, transmită, refolosească pentru uz public sau comercial orice material continut în acest site fără permisiunea scrisă prealabilă a S.C. "Provasbo" S.R.L..
            S.C. "Provasbo" S.R.L. acordă permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiţii:
            - Conţinutul site-ului poate fi descărcat numai şi numai pentru folosul personal şi necomercial şi cu condiţia de a vă conforma elementelor dreptului de autor (copyright) şi altor drepturi de proprietate intelectuală cuprinse în conţinut sau în legile în vigoare.
            - Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, modificaţi, copiaţi, transmiteţi, expuneţi, refolosiţi, reproduceţi, publicaţi, autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, să creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al S.C. "Provasbo" S.R.L..
            - Este interzis să folosiţi site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspunderea civilă, sau ar încălca în alt mod legea. S.C. "Provasbo" S.R.L. va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecatorească prin care se cere sau se ordonă S.C. "Provasbo" S.R.L. să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului.
            - Este interzis să utilizaţi site-ul în scop de publicitate cu excepţia celei postate de S.C. "Provasbo" S.R.L. în înţelegere directă prin inscrisuri cu un beneficiar.
            Orice material ce poate fi văzut sau citit în conţinutul acestui site trebuie considerat a fi protejat prin drepturi de proprietate intelectuală, în afara cazurilor în care se specifică în alt mod, şi nu poate fi folosit decât în condiţiile prevăzute în acest document sau în alt text din site fără a avea permisiunea prealabilă scrisă a S.C. "Provasbo" S.R.L.. S.C. "Provasbo" S.R.L. nu garantează că folosirea/ acţiunea făcută personal de utilizator asupra materialelor din acest site nu aduce prejudicii drepturilor unor terţe părţi.

            Confidenţialitate.

            Orice date cu caracter personal precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a Dumneavoastră pe care o transmiteţi pe site prin poştă electronică sau prin alta modalitate vor fi folosite în conformitate cu toata legislaţia în vigoare (în special Legea 677/ 2001 privind protecţia datelor personale).
            Orice persoană înregistrată are dreptul la acces la date (să poată solicita şi descarca datele referitoare la ei), dreptul de intervenţie asupra datelor (să modifice/ actualizeze datele) şi dreptul de opoziţie (să solicite eliminarea unor elemente expres precizate de aceasta şi care ţin exclusiv de aceasta din datele deţinute de S.C. "Provasbo" S.R.L.). S.C. "Provasbo" S.R.L. nu va colecta nici o dată cu caracter personal în afara cazului în care aceste informaţii sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această funizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul Dumneavoastră expres ca datele personale să fie folosite de S.C. "Provasbo" S.R.L. în conformitate cu prevederile legale. Dacă nu doriţi ca datele Dumneavostră să fie colectate, vă rugam să nu ni le furnizaţi. Dacă doriţi să vă actualizaţi datele personale sau ca datele Dumneavoastră să fie eliminate din baza de date a S.C. "Provasbo" S.R.L., ne puteţi contacta oricând pentru acest lucru, printr-un telefon la persoanele autorizate menţionate în pagina principală.
            S.C. "Provasbo" S.R.L. nu va fi răspunzător în cazul în care datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar altor utilizatori ai site-ului (în sesiuni de discuţii - chat, pe forumuri, etc.). Cu toate că S.C. "Provasbo" S.R.L. poate monitoriza periodic orice activitate desfăşurată pe site (chat, forum, s.a.) nu are nici o obligaţie de a îndeplini această activitate, şi nu îşi asumă nici un fel de responsabilitate sau obligaţie legată de conţinutul unor astfel de mesaje, precum şi faţă de nici un fel de informaţie eronată, defăimatoare, insultătoare, falsă, faţă de nici o omisiune, faţă de orice informaţii cu caracter obscen, pornografic, profanator, periculos ce poate exista la un moment dat în orice informaţie localizată pe site. Utilizatorilor le este strict interzis să posteze sau să transmită pe site orice material ilegal, ce conţine ameninţări, materiale cu caracter defăimator, obscen, pornografic, scandalos sau orice alt material care poate constitui sau încuraja o faptă ce ar putea fi considerată infracţiune, precum şi orice materiale ce ar putea da naştere la răspundere civilă sau care să încalce în orice mod legea.
            În cursul procedurii de înregistrare, vă veţi alege un nume de cont şi o parolă (dacă este cazul). Sunteţi singurul responsabil pentru păstrarea caracterului confidenţial al contului Dumneavoastră, precum şi a parolei şi al tuturor acţiunilor pasibile de a fi executate în contul şi/ sau cu parola Dumneavoastră. Vă angajaţi să informaţi imediat S.C. "Provasbo" S.R.L. cu privire la orice folosire neautorizată a contului şi/ sau parolei Dumneavoastră, precum şi să vă asiguraţi că vă deconectaţi la ieşirea din fiecare sesiune. S.C. "Provasbo" S.R.L. nu poate fi facut responsabil în caz de pierdere sau daună rezultând din neîndeplinirea acestor obligaţii.
            S.C. "Provasbo" S.R.L. nu are nici o intenţie să colecteze date personale de la persoane fizice minore. Oriunde va fi cazul şi oricând va considera necesar, S.C. "Provasbo" S.R.L. va oferi instrucţiuni în mod specific minorilor pe acest site de a nu furniza astfel de date personale şi/ sau va lua măsurile necesare de a exista consimţământul părinţilor sau tutorelui legal în cazul unor astfel de furnizări de date personale. S.C. "Provasbo" S.R.L. recomandă tuturor parinţilor şi/ sau tutorilor legali să informeze şi să instruiască minorii cu privire la utilizarea responsabilă şi în siguranţă a datelor personale în momentul folosirii internetului.
            Anumite secţiuni ale acestui site au ca cerinţă de funcţionare corectă efectuarea unor operaţiuni unde este indicată/ necesară realizarea unui stocaj de informaţie pe computerul Dumneavoastră sub forma de cookies sau fişier de date similar cu acesta. Rolul acestuia este de a ajuta S.C. "Provasbo" S.R.L. să construiască şi să rafineze conţinutul site-ului în funcţie de interesele şi preferinţele utilizatorilor. În structura fiecărui browser internet există posibilitatea de a şterge aceste fişiere (sau de a bloca primirea lor, sau de a primi un mesaj de informare privitor la acestea). Vă recomandăm să studiaţi instrucţiunile de utilizare ale browserului Dumneavoastră pentru o mai bună gestionare a acestui tip de fişiere.

            Limitarea răspunderii.

            În limita permisă de legea aplicabilă, S.C. "Provasbo" S.R.L. nu va fi răspunzator pentru nici un fel de daune (incluzand fără limitare, prejudicii rezultând din profit nerealizat, întreruperea activităţii comerciale, pierderea de informaţii referitoare la activitatea comercială sau alte pierderi de natură pecuniară) decurgând din utilizarea site-ului şi a software-ului inclus şi prezentat de acesta, chiar dacă S.C. "Provasbo" S.R.L. a fost informat cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii.
            Orice parte ce se consideră a fi vătămată sau prejudiciată de materialele incluse pe acest site (www.vbcount.ro) va informa S.C. "Provasbo" S.R.L. prin telefon la una din persoanele menţionate în pagina principală cu privire la drepturile sale urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la informare S.C. "Provasbo" S.R.L. să se conformeze dacă este cazul sau să informeze partea respectivă privitor la poziţia sa.

            S.C. "Provasbo" S.R.L. poate modifica aceşti "Termeni şi condiţii de utilizare" în orice moment fără nici un fel de informare prealabilă. Utilizatorii sunt răspunzători de luarea la cunostinţă şi de conformarea cu oricare şi cu toate noile prevederi ce pot apărea în termenii si conditiile de utilizare ale acestui site.

            Toate drepturile rezervate.


|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Powered by Medow