banner pagina contabilitate
Catre pagina principala a sitului VB CountCatre pagina Contabilitate a sitului VB CountCatre pagina de Salarizare a sitului VB CountCatre pagina de Stocuri a sitului VB CountCatre pagina de Imobilizari a sitului VB CountCatre pagina de Intrebari a sitului VB CountCatre pagina de Download a sitului VB CountCatre pagina de Legislatie a sitului VB Count
|Legături utile|

Interfata Contabilitate a programului VB Count            Modul de lucru în secţiunea "Contabilitate".
            1. Editare - Stabilirea datei soldurilor iniţiale (de exemplu, dacă se începe lucrul în VB startând cu luna octombrie 2010, data iniţială este octombrie 2010).
- Editare solduri iniţiale - continuând exemplul de mai sus, se introduc pe rând soldurile din balanţa sintetică şi analitică aferentă lunii septembrie 2010. La solduri se introduc debitul şi creditul corespunzător coloanelor din balanţa pentru 01.01.2010, iar la total sume se introduc coloanele corespunzătoare pe debit şi credit din total sume din balanţa de la septembrie 2010. Pentru verificarea corectitudinii datelor introduse se trece pe secţiunea "Situaţii" - "Balanţă", se aleg coloanele corespunzătoare, "Continuare" - "Ecran".
             2. Operaţiuni contabile - Toate operaţiunile contabile sunt structurate pe luni de lucru. Fiecare lună de lucru se fixează de la "data exerciţiului" şi apare în dreapta jos. Programul nu acceptă înregistrarea de acte cu date diferite în luni diferite (ex: înregistrarea unei facturi cu data de 30.09.2010 în luna octombrie).
                  Înregistrarea operaţiunilor contabile se poate face în 2 moduri: ca operaţiuni contabile universale sau ca operaţiuni contabile prestabilite.
            În primul caz este necesară cunoaşterea tuturor conturilor sintetice, deci se poate opera doar de o persoană avizată. Pentru operarea conturilor sintetice există 2 module de lucru:
-- operaţiuni fără TVA - unde se introduc înregistrările care nu apar în jurnalele de TVA (cumpărări sau vânzări). În acest modul se pot vizualiza, şterge sau modifica toate operaţiunile dintr-o lună (deci inclusiv cele cu TVA).
grup1           Modul de lucru este simplu: "Adăugare" - se deschide o fereastra în care se completează pe rând:
- Jurnal, alegându-se jurnalul corespunzător tipului de operaţiune ce urmează a fi înregistrată (de exemplu "Casa"), felul documentului (factura, chitanţa, OP, etc), nr. document, data document şi apoi urmează nota contabilă: de exemplu achitarea unui furnizor prin casă (401 = 5311) şi suma. Prin utilizarea semnului de întrebare de pe tastatură "?" urmat de "Enter" în locul unui cont sau analitic de cont se va deschide automat planul de conturi pentru a alege contul corespunzător sau analiticul furnizorului în cazul de faţă, tastând primele litere din denumirea acestuia. În cazul în care furnizorul (sau clientul) este nou va fi necesară introducerea acestuia apăsând butonul "nou" din dreptul butonului "Furnizor" sau "Client" după care ne întoarcem la nota contabilă de mai sus şi introducem analiticul corespunzător. Se dau explicaţiile de rigoare pentru înţelegerea ulterioară a operaţiunii (în cazul de faţă: Cv fc xxx - S.C. YYY S.R.L.) şi continuare. Operaţiunea terminată va putea fi vizualizată imediat.
- Operaţiuni cu TVA - este un ecran aproape predefinit dar necesită cunoaşterea conturilor contabile. Modul de lucru este asemănător celor prezentate anterior. Se alege în prealabil în ce jurnal de TVA se încadrează operaţiunea ce urmează a fi înregistrată prin bifarea corespunzătoare: "Vânzări, încasări" sau "Cumpărări, plăţi" şi "Adăugare" - se deschide o fereastră în care se completează pe rând: Jurnal (alegăndu-se jurnalul corespunzător tipului de operaţiune ce urmează a fi înregistrată - pentru exemplul ce va fi prezentat se operază "Casa"), "Fel document" (monetar), "Nr. document", "Data document", "Cotă de TVA" (este implicit 24 % dar poate fi modificată) şi apoi urmează nota contabilă: 5311 = 707 se pot trece direct suma cu TVA. Programul va completa şi va calcula automat restul notei contabile (adica în cazul de faţă 5311 = 4427 cât şi valorile corespunzătoare bazei şi TVA-ului. Toate acestea pot fi modificate manual în cazul în care pe documentul justificativ sunt înscrise alte sume. Se poate completa şi o notă suplimentară pentru cazurile în care în documentul justificativ sunt şi sume meimpozabile ce se scriu în "Jurnalul de TVA" în coloana de scutiri. Atenţie: Se alege Clientul sau Furnizorul de la butonul din stânga jos - şi nu se introduce manual - pentru a apărea denumirea acestuia în jurnalul corespunzător.
            Al doilea caz: "Operaţiuni contabile prestabilite" - necesită editarea de tipuri de ecrane de un contabil pe tipuri de înregistrări pe care acesta le ştie sau le bănuieşte că vor fi întâlnite în înregistrările ulterioare. Aici pot fi făcute ecrane pentru toate tipurile de înregistrări atât cele ce urmează a apărea în jurnalele de TVA cât şi în celelalte jurnale (casa, banca, deconturi) pe mai multe înregistrări concomitente.
            Pentru întocmirea unui ecran trebuie să se cunoască în prealabil numărul ce a fost atribuit jurnalului (ex: 1-Casa, 2-Banca, 3-Furnizori, etc.) procedându-se astfel: "Adăugare" - denumirea ecranului - este de preferat să se aleagă o denumire cât mai aproape de tipul operaţiunii ce urmează a fi înregistrată (de exemplu "factură chirie achitată prin casa"), se alege dacă trebuie să apară într-un jurnal de TVA (în acest caz se va pune bifa pe "Cumpărări, Plăţi" deoarece factura urmează să apară în "Jurnalul de TVA" de cumpărări după care se face nota contabilă pe debit şi pe credit. În cazul nostru: în primul rând în debit va fi "%" (următoarele la), pe rândul 2 "612" cu analitic "?" - în cazul în care există analitice la acest cont de cheltuieli, pe rândul 3 "4426", pe rândul 4 "401" cu analitic "?": pe coloana "Credit" pe primul rând în debit va fi "401" cu analitic "?", pe rândul 2 nimic, pe rândul 4 "5311". Nota arată exact ca cea scrisă de mână. Odată scrisă nota contabilă se trece la completarea jurnalelor corespunzătoare: în rândul 2, în dreptul contului 612 cifra 3 (care reprezintă "Jurnal Furnizori), în rândul 3 tot cifra 3 - în dreptul contului 4426 şi în rândul 4 jurnalul 1 - Casa. Apoi se alege care este baza TVA de calcul şi care este TVA-ul prin bifarea în căsuţa corespunzatoare din coloana "I" a TVA (în cazul nostru căsuţa a 3-a din a doua coloană). A treia coloană "N" odata bifată reprezintaă sumele care apar în jurnalul TVA în coloana neimpozabile (în exemplul nostru nu este cazul, dar ar putea fi nişte penalităţi care vor fi contate corespunzător). Se poate da o explicaţie predefinită (de exemplu rândul 2 - chirie, rândul 3 - chirie, rândul 4 - plată chirie) şi continuare.
            Odată editat ecranul predefinit se iese de aici şi se intră în "Operaţiuni contabile (prestabilite)". Se alege ecranul corespunzător operaţiunii dorite a fi înregistrate şi "Adăugare". În acest caz apare deja nota contabilă urmând a fi completate doar câmpurile: fel document, număr, data, cotă TVA (dacă e diferit de 24%) şi sumele corespunzătoare. Când se ajunge cu cursorul pe un semn de întrebare se va deschide automat fereastra cu analitice. Pe acest ecran se pot crea şi alte conturi analitice de furnizori sau clienti în acelaşi mod ca cel explicat mai sus. Cu "Continuare" se finalizează nota.
            Toate înregistrările pot fi modificate ulterior sau chiar şterse dar în ecranul: "Operaţiuni contabile" - "Operaţiuni contabile universale".
            După introducerea înregistrărilor contabile în ecranul "Situaţii" se pot vizualiza şi lista următoarele:
- registrul de casă,
- extras de cont,
- jurnal de cumpărări,
- jurnal de vânzări,
- fişe analitice,
- registrul jurnal,
- centralizatoarele pe jurnale,
- cartea mare,
- balanţa sintetică,
- balanţa analitică.
            Programul VB Count în momentul în care se comandă calcularea balanţei sintetice determină automat închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri, precum şi închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri, precum şi închiderea conturilor de TVA.
            Pentru preluarea de solduri iniţiale la trecerea de la o lună la alta este necesar a se comanda calcularea balanţei sintetice.


|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Optimizat orice tip de browser pentru rezoluţie de 1024 x 768.

Powered by Medow