Catre pagina principala a sitului VB Count
.
VB Count - Program de contabilitate financiara
.
Catre pagina Contabilitate a sitului VB Count
Catre pagina de Salarizare a sitului VB Count
Catre pagina de Stocuri a sitului VB Count
Catre pagina de Imobilizari a sitului VB Count
Catre pagina de Intrebari a sitului VB Count
Catre pagina de Download a sitului VB Count

Programe utile

|Obligaţii fiscale (FAQ) VB Count|   |Calendarul obligaţiilor fiscale|   |Formulare fiscale|

            4. Programe utile în activitatea contabilă.
            Aici veţi putea găsi o colecţie de programe utile în activitatea contabilă, puse la dispoziţie de către diverse instituţii (cum ar fi Inspectoratul Teritorial de Muncă - Inspecţia muncii, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Institutul Naţional de Statistică, etc.).

Nr. crt.
Denumirea programului
Informaţii generale
Baza legală
Programul util
1.
Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic (Revisal 2.06).
Este un program oferit gratuit de Inspecţia Muncii pentru gestionarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.
Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.
Angajatorii au obligaţia de a transmite registrul în format electronic la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, după caz, astfel:
- până la data de 30 ianuarie 2007 pentru angajatorii care la data de 31 decembrie 2006 au în vigoare cel puţin un contract individual de muncă, indiferent dacă acesta este suspendat sau nu;
- în termen de 20 de zile de la data încheierii primului contract individual de muncă pentru angajatorii care la data de 31 decembrie 2006 nu au salariaţi;
- în termen de 5 zile de la data la care au intervenit modificări referitoare la elementele de identificare a salariaţilor, data angajării, funcţia/ ocupaţia conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, data şi temeiul încetării contractului individual de muncă.
HG 161/ 2006
Revisal 2.06
2.
Declaraţia ITM inventar (Declaraţie inventar ITM 1.37).
Declaraţia cuprinde obligaţiile restante şi neachitate, pe ani fiscali, inclusiv dobânzile/ majorările de întârziere aferente, sume stabilite pe propria răspundere, conform evidenţei contabile. În cazul în care angajatorii au înfiinţat sucursale, puncte de lucru sau alte asemenea entităţi fără personalitate juridică, declaraţia inventar se va completa având în vedere li activitatea desfăşurată de către sucursalele, punctele de lucru sau entităţile fără personalitate juridică.
Au obligaţia să depună declaraţia inventar plătitorii de comision prevăzuţi la art. 8 din Legea nr. 130/ 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, care înregistrează la data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 403/ 2005, obligaţii restante şi neachitate inspectoratului teritorial de muncă, reprezentând comision datorat, dobânzi/ majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere.
Declaraţia se depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul, după caz, angajatorul, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a cadrului legal.
OMMSSF 99/ 2006
Declaraţie
3.
Declaraţia fiscală lunară (Declaraţie lunară ITM 1.29).
Pentru luna ianuarie 2006, declaraţia fiscală privind stabilirea comisionului datorat de angajatori se completează şi se depune la Inspectoratul Teritorial de Muncă până la data de 25 martie.
OMMSSF 100/ 2006 Declaraţie|Termeni şi condiţii de utilizare|

Copyright 2002-2013 - S.C. "Provasbo" S.R.L.
(Toate  drepturile rezervate)

Powered by Medow